cessavit آموزش مدرسه آموزشی استانی

cessavit: آموزش مدرسه آموزشی استانی روش های سنتی درتدریس نیازجامعه همخوانی ندارد

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات واکنش تند فدراسیون فوتبال یونان به بیانیه فدراسیون فوتبال کشور عزیزمان ایران

فدراسیون فوتبال یونان به بیانیه شب گذشته (پنجشنبه) همتای ایرانی و تعلیق روابط دوجانبه به خاطر لغو بازی برنامه‌ریزی شده است تیم‌های ملی ۲ کشور در ترکیه پاسخ داد.

واکنش تند فدراسیون فوتبال یونان به بیانیه فدراسیون فوتبال کشور عزیزمان ایران

واکنش تند فدراسیون فوتبال یونان به بیانیه فدراسیون فوتبال ایران

عبارات مهم : ایران

فدراسیون فوتبال یونان به بیانیه شب گذشته (پنجشنبه) همتای ایرانی و تعلیق روابط دوجانبه به خاطر لغو بازی برنامه ریزی شده است تیم های ملی ۲ کشور در ترکیه پاسخ داد.

به گزارش تسنیم، در بیانیه رسمی فدراسیون فوتبال یونان آمده است: از سبک و محتوای بیانیه انتشار یافته به وسیله فدراسیون فوتبال کشور عزیزمان ایران به خاطر لغو بازی دوستانه تیم های ملی ۲ کشور بسیار متعجب شدیم. به منظور بازگرداندن حقایقی باید موارد زیر را تاکید کنیم:

واکنش تند فدراسیون فوتبال یونان به بیانیه فدراسیون فوتبال کشور عزیزمان ایران

* هرگز علاوه بر مذاکره صحیح و قانونی طرفین جهت پذیرش بازی دوستانه تیم های ملی فوتبال یونان و کشور عزیزمان ایران جهت روز ۲ ماه ژوئن (۱۲ خرداد) در شهر استانبول (ترکیه) توافق نامه ای از سوی طرف یونانی امضا نشده است.

* پرسشها حساس برانگیز ملی و وابستگی های دینی به مراتب اولویت بر هر مناسبت ورزشی دارند.

فدراسیون فوتبال یونان به بیانیه شب گذشته (پنجشنبه) همتای ایرانی و تعلیق روابط دوجانبه به خاطر لغو بازی برنامه‌ریزی شده است تیم‌های ملی ۲ کشور در ترکیه پاسخ داد.

* امکان لغو بازی دوستانه تیم های ملی یونان و کشور عزیزمان ایران در شهر استانبول از ماه گذشته میلادی شروع شده است بود. فدراسیون فوتبال کشور عزیزمان ایران در وقت کافی از دلایل اجتناب پذیر و بدون ایجاد مسئولیت طبیعی جهت فدراسیون فوتبال یونان مطلع بود.

* از آن وقت فدراسیون فوتبال یونان نیز پذیرفت تا کشور عزیزمان ایران گزینه جایگزینی را جهت برگزاری بازی دوستانه با نشانه دفاع از منافع خود و شرکا گزینش کند.

* جمع بندی: اگر خسارتی ناشی از عدم برگزاری بازی دوستانه پیش آمده باشد در وهله نخست این فدراسیون فوتبال یونان است که مجبور آن شد، لیکن شرایط اقتصادی موردنظر با توجه به فعالیت های صورت گرفته محقق نگردیدند. مسئله مهمتر این است که آماده سازی تیم ملی فوتبال یونان جهت لیگ ملت های اروپا را با آسیب مواجه کرد.

واکنش تند فدراسیون فوتبال یونان به بیانیه فدراسیون فوتبال کشور عزیزمان ایران

* البته این رویدادها را به فیفا ارجاع خواهیم داد.

واژه های کلیدی: ایران | یونان | بیانیه | ایرانی | فوتبال | برگزاری | واکنش تند | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog