cessavit آموزش مدرسه آموزشی استانی

cessavit: آموزش مدرسه آموزشی استانی روش های سنتی درتدریس نیازجامعه همخوانی ندارد

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری حذف یک بازیگر تنها به این علت صورت سینمایی‌اش عین سانسور و دیکتاتوری است / امیرحسین رستمی

امیرحسین رستمی یکی از بازیگران نمایش خشم و هیاهو راجع به مساله فروش در گزینش بازیگران صورت تاثیر دارد گفت :کار آرتیست بازی کردن است و هنگامی که فضا و مدیوم او ع

حذف یک بازیگر تنها به این علت صورت سینمایی‌اش عین سانسور و دیکتاتوری است / امیرحسین رستمی

امیرحسین رستمی :حذف یک بازیگر تنها به این علت صورت سینمایی اش عین سانسور و دیکتاتوری است

عبارات مهم : تئاتر

امیرحسین رستمی یکی از بازیگران نمایش خشم و هیاهو راجع به مساله فروش در گزینش بازیگران صورت تاثیر دارد گفت :کار آرتیست بازی کردن است و هنگامی که فضا و مدیوم او عوض می شود تنها باید تکنیکش عوض شود. اصل ماجرا این است که بازیگر قرار نیست کم فروشی کند. از بین بردن کردن یک بازیگر تنها به این علت که صورت سینمایی است عین سانسور و دیکتاتوری است.

به گزارش ایلنا، امیرحسین رستمی ادامه داد: باید اجازه دهیم بازیگران سینما هم در تئاتر حضور داشته باشند ولی تداومشان به بازی آنها بستگی دارد.

واژه های کلیدی: تئاتر | سینما | سانسور | بازیگر | سینمایی | بازیگران | امیرحسین رستمی | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog