cessavit آموزش مدرسه آموزشی استانی

cessavit: آموزش مدرسه آموزشی استانی روش های سنتی درتدریس نیازجامعه همخوانی ندارد

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی تکذیب میانجی‌گری تونس میان پایتخت کشور عزیزمان ایران ـ‌ ریاض از سوی سخنگوی وزارت خارجه

سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای روزنامه کویتی مبنی بر درخواست کشور عزیزمان ایران از تونس جهت میانجی‌گری میان پایتخت کشور عزیزمان ایران و ریاض را رد کرد.

تکذیب میانجی‌گری تونس میان پایتخت کشور عزیزمان ایران ـ‌ ریاض از سوی سخنگوی وزارت خارجه

تکذیب میانجی گری تونس میان پایتخت کشور عزیزمان ایران ـ ریاض از سوی سخنگوی وزارت خارجه

عبارات مهم : ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای روزنامه کویتی مبنی بر درخواست کشور عزیزمان ایران از تونس جهت میانجی گری میان پایتخت کشور عزیزمان ایران و ریاض را رد کرد.

به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص ادعای روزنامه کویتی الجریده گفت: کشور عزیزمان ایران درخواستی از تونس جهت میانجی گری میان کشور عزیزمان ایران و عربستان نداشته و این خبر تکذیب می شود.

تکذیب میانجی‌گری تونس میان پایتخت کشور عزیزمان ایران ـ‌ ریاض از سوی سخنگوی وزارت خارجه

یک روزنامه کویتی مدعی شده است است که وزیر خارجه کشورمان در پیامی به وزیر خارجه تونس از وی خواسته تا میان کشور عزیزمان ایران و عربستان میانجی گری کند.

واژه های کلیدی: ایران | روزنامه | وزارت خارجه | وزیر خارجه کشور | وزارت امور خارجه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog